1. Otevřená a transparentní radnice

Takto jsme pojmenovali náš první programový okruh, protože zde vidíme největší nedostatky i prapůvod všech ostatních návazných problémů. Zároveň je uzavřenost a neprůhlednost radnice naší hlavní motivací, proč jsme se rozhodli pod pirátskou vlajkou do těchto voleb vstoupit.

Město se musí chovat způsobem řádného hospodáře a lidé musí mít právo tuto povinnost kontrolovat. Veškeré výdaje města musí být veřejně identifikovatelné, a to od rozpočtového určení až ke konkrétním smlouvám a fakturám. Za tímto účelem budeme prosazovat webovou aplikaci rozklikávací rozpočet, kde by bylo možné proces sledovat a v jakékoli fázi připomínkovat. Stejný systém by měl být uplatněn v městských firmách a příspěvkových organizacích, jako jsou sportoviště města, Frýdecká skládka nebo Technické služby.

Chceme umožnit lidem, aby se mohli aktivně podílet na správě města, protože obyvatelé sami nejlépe vědí, co jejich okolí trápí. Vyčleníme část městských peněz k tzv. participativnímu rozpočtování. Lidé budou sami navrhovat projekty a rozhodovat v hlasování o rozdělení financí. Budeme usilovat o to, aby tato rozpočtová složka postupně rostla.

Zajistíme funkční systém podávání podnětů občanů směrem ke správě města a především zpětnou vazbu, aby byl občan informován o krocích, které se v dané věci dějí a dít budou. Komplexní mobilní aplikace a webové stránky umožní nejen zobrazit vlastní oznámení, ale i podpořit ostatní. Zřídíme odbor komunikace s veřejnosti a otevřeme radniční média. Podklady pro jednání zastupitelstva musí být s dostatečným předstihem dostupné na internetu, aby se lidé na jednání mohli připravit. Dotace a granty příspěvkovým organizacím města musí mít jasné, férové a stabilní podmínky.

Navrhni úpravu