2. Všichni na jedné lodi

Je nás hodně a každý jsme originál. Spojuje nás ale lásku k městu, ve kterém žijeme. O veřejný prostor se musíme starat všichni společně. Potkáváme se na úřadech, u doktorů, ve školách, na silnicích, kdekoliv a kdykoliv téměř každý den. Ohleduplnost a respekt k ostatním je jediný možný způsob, jak si udělat život příjemným. Někdo má ale štěstí v životě menší, osud bývá někdy nekompromisně krutý.

Množství lidí v české republice zatížených exekucí je opravdu enormní. Můžou za to špatné zákony z přelomu tisíciletí, které dovolovaly advokátům, exekutorům a samosoudcům si účtovat nemorální úroky. Ve Frýdku-Místku je exekucí zatíženo asi 10 % spoluobčanů. My chceme nabídnout pomoc zřízením bezplatné dluhové poradny, které nabídnou právní pomoc, bezplatné výpisy z CEE, pomoc s přípravou oddlužení, přípravou návrhů a slučování exekucí aj.

Dostupnost bydlení je úplným základem pro spokojený a klidný život. Podle veřejně dostupných údajů vlastnil Frýdek-Místek v roce 2004 téměř 2500 bytů. Dnes jich vlastní pouze cca 1312. Levicové vlády tedy privatizovaly téměř 1200 bytů během posledních čtrnácti let. Jednoznačně budeme usilovat o to, aby se tento trend otočil. Město musí disponovat dostatečným bytovým fondem, umět tyto byty spravedlivě rozdělovat a dále je spravovat. Podpoříme zavedení tzv. startovacích bytů pro mladé za dostupný nájem na omezenou dobu. I toto jsou cesty, které sníží ceny bydlení pro všechny.

Seniorů si vážíme. Město sice staví centrum aktivních seniorů, ale populace nekompromisně stárne a jeden dům situaci neřeší. Navíc chceme, aby se senioři zapojovali do aktivit po celém městě. Otevřeme také školní jídelny seniorům a nabídneme i jim dotované stravování.

Zapojíme občany do plánování a rozvoje města prostřednictví komunitního plánování.

Budeme nadále podporovat aktivity neziskového sektoru vedoucí ke zlepšování kulturního a sportovního dění ve městě. Důraz budeme klást na akce nezapadající do hlavního proudu, které podněcují k rozmanitosti a barevnosti společnosti. Zapojíme do kulturního a sportovního dění menšiny. Baví nás lidi spojovat a bořit předsudky.

V neposlední řadě myslíme na domácí mazlíčky. Chceme jasně vymezit, kde je volný pohyb psů možný a kde může být pejsek pouze na vodítku. Postavíme oplocená psí hřiště s překážkami. Snížíme výrazně poplatek za psa až na 500 Kč/rok. Vybrané peníze se pejskařům vrátí mimo jiné na zdarma dostupných papírových sáčcích na exkrementy. Chtěli bychom také iniciovat stavbu moderního, bezpečného a přívětivého útulku města určeného pro všechna opuštěná nebo zatoulaná zvířata.

Navrhni úpravu