3. Atraktivní místo pro život

Frýdek-Místek má ohromný potenciál! Mnohé se udělalo dobře. Ulice jsou bezpečné i povětšinou čisté, zeleň ve městě by nám mohl leckterý přespolní návštěvník závidět. Historická centra jsou až na výjimky citlivě opravená. Netrápí nás odliv obyvatel jako jiná města v regionu, prosperujeme. Jedním směrem jsme za 20 minut v nádherných Beskydech, druhým směrem v Ostravě. Máme to kousek ke svým sousedům do Polska i na Slovensko. Přesto zde vidíme spoustu věcí, jak Frýdek-Místek posunout ještě více kupředu.

Doprava a parkování je velkým problém většiny nejen českých měst. Historická centra ani sídliště nebyla na tak velký počet automobilů designována. Řešení bývají kontroverzní, nicméně my věříme, že inspiraci lze hledat na západě. MHD zdarma musí hrát v tomto řešení silnou roli. Spoustu vášní budila v poslední době otázka, zda by mělo město vlastnit vlastní dopravní podnik. Nám je tato myšlenka sympatická, nicméně pokus o provedení považujeme za fiasko. Nový pokus musí začít zcela od začátku, postupně, s větší rozvahou a profesionálně.

Mnohem podstatnější roli by měla sehrát cyklomobilita. Proto by měla vzniknout nová, kompaktní a bezpečná síť cyklostezek. V tomto ohledu vidíme opravdu velkou rezervu. Poslední otevřená cyklostezka je z roku 2013 měřila 500 metrů napříč sídlištěm Slezká stála přes 6 milionu. Nástup elektrokol umožní cestovat mezi Frýdkem a Místkem i lidem, pro které byl kopec do nedávna příliš fyzicky náročný. Velký důraz klademe také na pěší prostupnost městem.

Školky i základní školy jsou v gesci města. Chceme, aby byl Frýdek-Místek příkladem progresivních a inovativních forem vzdělávaní. Podpoříme vznik mikro jeslí a firemních školek. Reagujeme tak na poptávku po péči o nejmenší. Zároveň jsme i příznivci projektů na podporu rodičovství. Důležitý je kvalitně strávený čas rodičů s dětmi. Možnost výběru považujeme za důležitou. Proto podporujeme vznik dětských skupin, mateřských center, lesních školek i škol jiných zřizovatelů. Nové vzdělávací směry jako je Montessori, Waldorf, vítáme a podpoříme jejich zavádění, a to na úrovni mateřských i základních škol.

Podporujeme vznik skateparku, pump tracku, work-outových sportovišť, komunitních zahrad, lezeckých stěn, budeme usilovat o vznik MTB singletracku Frýdeckým lesem a dále kolem celého města. Věříme, že podpora těchto volnočasových aktivit přispěje k dalším zatraktivnění města jak v očích jeho obyvatel, tak návštěvníků odjinud.

Navrhni úpravu